Drobečková navigace

Úvod > Pro žáky a rodiče > Závěrečné zkoušky > ZZ - TR3

Harmonogram závěrečných zkoušek třídy TR3

Jarní termín závěrečných zkoušek: 
   
Písemná zkouška: 3. 6. 2024
Praktická zkouška: 5. 6. – 7. 6. 2024
   
   
   
Studijní volno:    
   
Ústní zkouška: 17. 6. 2024
   
Předání VL na zámku Tovačov: 
   
   
Podzimní termín závěrečných zkoušek:  
 
Písemná zkouška: 3. 9. 2024
Praktická zkouška: 4.-6. 9. 2024 
   
Ústní zkouška: 9. 9. 2024 
   
   


Pokud se nebudete moci ve stanoveném termínu zkoušky ze závažných důvodů zúčastnit, jste povinni se řádně předem omluvit. 

Status studenta po absolvování SŠ, VOŠ a VŠ

Do kdy jsou studenti, kteří úspěšně (nebo i neúspěšně) složili maturitní/závěrečnou zkoušku, žáky naší školy?

Žák, přestává být žákem školy dnem následujícím po dni, kdy úspěšně vykonal maturitní/závěrečnou zkoušku. Nevykonal-li žák jednu nebo více částí zkoušky v řádném termínu, přestává být žákem školy 30. června roku, v němž měl vzdělání řádně ukončit.

http://www.icmprostejov.cz/content/status-studenta-po-absolvovani-ss-vos-vs

http://www.icmprostejov.cz/sites/default/files/status_studenta_tabulka_1_14-kam-po-maturite.pdf

http://www.zkola.cz/studenti/proabsolventy/Jazykoveskoly/Stranky/Statut-studenta-a-platby-pojistn%C3%A9ho.aspx

Další informace: