Drobečková navigace

Úvod > O škole > Výchovné poradenství

Výchovné poradenství

Výchovný poradce

Mgr. Jindřiška Lišková, MBA
E-mail: liskova@sstovacov.cz

konzultační hodiny:

 • pondělí od 8:20 – 10:20 hod.

Výchovný poradce na naší škole se zabývá

 • řešením individuálních problémů žáků, které souvisí s psychickým a sociálním dozráváním,
 • individuálním přístupem a pomocí žákům se specifickými poruchami učení, s tělesným, smyslovým či jiným zdravotním problémem,
 • pomocí v adaptaci absolventů základních škol při přechodu na nový typ školy,
 • spolupracuje s žáky posledních ročníků při výběru dalšího studia nebo vhodného zaměstnání.

Podpora žáků při studiu

 • konzultace s vyučujícími (upevňování studijních návyků a dovedností),
 • konzultace při změně typu školy či oboru v průběhu studia  (přestup na jinou školu či obor) především při nedostatečném prospěchu,
 • kontakt s učiteli a se školním preventistou při řešení osobnostních obtíží a problémů žáků,
 • umožnění žákům účastnit se na prezentaci školy - prezentace, výstavy, předvádění řemeslné zručnosti atp.

Týmová spolupráce

 • na řešení problému žáka se podílí poradenský tým - výchovný poradce, třídní učitel, ředitelka školy, případně učitel odborného výcviku,
 • spolupráce s třídními učiteli podle individuálních potřeb studentů,
 • práce s podněty pedagogických pracovníků a vedení školy,
 • zabezpečování komunikace mezi školou a rodinou.

Profesionální orientace

 • v úvodních ročnících seznámení s formami a způsobem studia na naší škole,
 • průběžné informování o možnostech dalšího uplatnění studentů (individuální pohovory, nástěnka, zapůjčení aktuálních materiálů),
 • přijímací řízení na VŠ (časopisy, noviny, webové stránky, indiv. pohovory),
 • výchovný poradce je nápomocen při získávání a vyplňování přihlášek na VŠ,
 • organizace a umožnění účasti studentů na dnech otevřených dveří jednotlivých VŠ a na Gaudeamu v Brně (přehlídka VŠ),
 • zjištění úspěšnosti našich studentů v přijímacím řízení na VŠ.

Informačně-osvětová činnost

 • prezentace naší školy na burzách středních škol a na základních školách - organizování výstav prací žáků a řezbářských dnů,
 • nástěnky, informační materiály, webové stránky,
 • spolupráce s různými organizacemi jako např. Okresní hospodářská komora Olomouc, Město Přerov, Národní památkový ústav Olomouc, Muzeum Komenského Přerov, OMNIS Olomouc, Domov pro seniory Tovačov, Petarda production Olomouc, Tyflocentrum Olomouc, hrad Šternberk, zámek Tovačov, POLICIE ČR atd.

Spolupráce se školním metodikem prevence

 • konzultace ohledně ohrožených žáků a zabezpečení kontaktu s rodinou,
 • spolupráce při prevenci.

Status studenta po absolvování SŠ, VOŠ a VŠ

Do kdy jsou studenti, kteří úspěšně (nebo i neúspěšně) složili maturitní/závěrečnou zkoušku, žáky naší školy?

Žák, přestává být žákem školy dnem následujícím po dni, kdy úspěšně vykonal maturitní/závěrečnou zkoušku. Nevykonal-li žák jednu nebo více částí zkoušky v řádném termínu, přestává být žákem školy 30. června roku, v němž měl vzdělání řádně ukončit.

 

Další informace:

http://www.icmprostejov.cz/

http://www.icmprostejov.cz/pdf

http://www.zkola.cz/