Drobečková navigace

Úvod > Pro žáky a rodiče > Maturitní zkoušky > Harmonogram

Harmonogram maturitních zkoušek pro školní rok 2019-2020

Jarní termín
Praktická zkouška z OV:  
   
Společná písemná část:  
   
český jazyk PP:  
matematika:  
anglický jazyk PP:  
český jazyk DT:  
anglický jazyk DT:  
   
   
Studijní volno:  
Konzultace:  
Ústní zkouška:  
   


Předání maturitního vysvědčení na zámku Tovačov

Podzimní termín

Praktická zkouška z OV:

 

 

 

Společná písemná část:

 

český jazyk:

 

anglický jazyk:

 
   

Ústní zkouška:

 11. 9. 2020

Status studenta po absolvování SŠ, VOŠ a VŠ

Do kdy jsou studenti, kteří úspěšně (nebo i neúspěšně) složili maturitní/závěrečnou zkoušku, žáky naší školy?

Žák, přestává být žákem školy dnem následujícím po dni, kdy úspěšně vykonal maturitní/závěrečnou zkoušku. Nevykonal-li žák jednu nebo více částí zkoušky v řádném termínu, přestává být žákem školy 30. června roku, v němž měl vzdělání řádně ukončit.

http://www.icmprostejov.cz/content/status-studenta-po-absolvovani-ss-vos-vs

http://www.icmprostejov.cz/sites/default/files/status_studenta_tabulka_1_14-kam-po-maturite.pdf

http://www.zkola.cz/studenti/proabsolventy/Jazykoveskoly/Stranky/Statut-studenta-a-platby-pojistn%C3%A9ho.aspx

Další informace: