Drobečková navigace

Úvod > O škole > Projekty > Nákup vybavení

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002532

Hlavním cílem projektu je modernizace výuky na SŠ řezbářské Tovačov a zvýšení kvality infrastruktury střední školy v reakci na potřeby trhu práce. Realizací projektu bude podpořen aktivní rozvoj žáků a snazší začlenění se na trhu práce.

Modernizace odborných učeben umožní žákům získat kvalitnější vzdělávání a umožní jim lepší výchozí postavení na současném i budoucím trhu práce. Cíle projektu bude dosaženo prostřednictvím modernizace stávajících odborných učeben (dílen) a jejich zázemí a ICT učebny, které slouží pro obory Uměleckořemeslné zpracování dřeva se zaměřením na práce řezbářské, Truhlář, Truhlářské práce. Modernizace učeben má vazbu na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích technické a řemeslné obory a digitální technologie. V rámci toho bude pořízeno zařízení a vybavení 6 odborných učeben a jejich zázemí a dále také ICT učebny, do které bude kromě vybavení pořízen i software potřebný pro odbornou výuku.

Modernizace 6 odborných učeben bude dosaženo prostřednictvím zakoupení moderního zařízení, což zahrnuje například zakoupení CNC routeru, formátovací pily, kmenové pásové pily či truhlářské hoblice. Prostředí pro praktickou výuku bude zlepšeno instalací nových odsávacích zařízení. Do zázemí budou instalovány nové šatní skříňky. Do ICT učebny bude pořízena 3-D tiskárna a modelovací a grafický SW. Pro názornost výuky budou do 2 učeben pořízeny dataprojektory. SŠ reaguje na současné trendy v oblasti dřevařských oborů. Díky modernizaci strojního vybavení se absolventi budou lépe orientovat na trhu práce a budou schopni splnit požadavky budoucích zaměstnavatelů.

Projekt také zajistí sdílení výstupů se školami, se kterými bude navázána či prohloubena spolupráce. Žáci partnerských ZŠ budou moci blíže nahlédnout do tradičního řemeslného oboru a rozvinout svůj vztah k technickým a řemeslným oborům. Žáci vyšších ročníků ZŠ budou pracovat se dřevem a vyrábět jednoduché výrobky, aby rozvíjeli svoji řemeslnou zručnost. Součástí projektu jsou i venkovní úpravy.

Nákup vybavení a zařízení pro odbornou výuku včetně potřebného IT