Drobečková navigace

Úvod > Pro zájemce o studium > Vyučované obory

Obory otevírané ve školním roce 2024/2025

82-41-M/11 - Design interiéru a nábytku

4letý studijní obor s maturitou pro chlapce i dívky

Přihlášku pro první kolo přijímacího řízení je nutné podat do 30. listopadu.

Žák:

 • Vytváří výtvarné návrhy nábytku a interiéru podle současných trendů.
 • K navrhování využívá moderní 3D programy a modely nábytku tiskne na 3D tiskárně.
 • Zhotovuje podle výkresu své návrhy na hotový výrobek.
 • Poznává a využívá CNC stroj k obrábění složitých tvarů dílce.
 • Poznává dějiny a historický vývoj umění a nábytku.
 • Zdokonaluje své dovednosti kreslení a modelování.
 • Zná a používá technologické postupy a materiály na zhotovení výrobků.
 • Kreslí technické výkresy předmětů a různých typů nábytku.

Uplatnění absolventů:

 • Studium na vyšších odborných nebo vysokých školách:
 • Mendelova univerzita v Brně - např. obor: Design nábytku, Design interiéru, Tvorba a výroba nábytku, Dřevařské inženýrství, Krajinné inženýrství, Lesní inženýrství, Stavby na bázi dřeva.
 • Design Zlín - Ateliér designu výrobků,
 • umělecké obory, ale i obory pedagogické a společenskovědní.
 • Podnikání v oboru výroby neobyčejného nábytku, realizace interiérů. Pracovní příležitosti a profesní růst ve firmách zabývající navrhováním obytných prostorů (kuchyní, koupelen,…) nebo interiérů kanceláří včetně prodeje nábytkového vybavení interiéru.

Podmínky přijetí ke vzdělávání:

 • talentové zkoušky z kresby a modelování,
 • ústní pohovor,
 • dobrý prospěch,
 • zdravotní předpoklady.

82-51-L/02 - Uměleckořemeslné zpracování dřeva se zaměřením na práce řezbářské

4letý studijní obor s maturitou pro chlapce i dívky

Přihlášku pro první kolo přijímacího řízení je nutné podat do 30. listopadu.

Po ukončení studia možnost:

 • podání přihlášky na vysokou či vyšší odbornou školu
 • provádění prací řezbářských i restaurátorských
 • samostatného podnikání v uměleckořemeslném oboru
 • jako vysoce kvalifikovaný pracovník firmy se podílet nejen na úpravách, ale i na výtvarném řešení nově vznikajících interiérů kanceláří, firem i podniků

Podmínky pro přijetí:

 • úspěšné zvládnutí talentových zkoušek ( kresba a modelování )
 • dobrý prospěch
 • doporučení lékaře

33-56-H/01 - Truhlář

3letý učební obor pro chlapce i dívky

Během učení možnost:

 • zvládnutí základů uměleckého řezbářství v nepovinných předmětech a kroužcích

Po vyučení:

 • vyrábět nábytek a bytové doplňky
 • samostatného podnikání v oboru se znalostí práce s masivem a základů řezby
 • větší předpoklady pro uplatnění na trhu práce

Podmínky pro přijetí:

 • dobrý zdravotní stav potvrzený lékařem
 • ukončená devítiletá školní docházka
 • přijetí bez přijímacích zkoušek

33-56-E/01 - Truhlářské práce

3letý učební obor pro absolventy ZŠ s horším prospěchem nebo vycházející z nižších ročníků.

Během učení:

 • žáci vyrábí nábytek z masivu, okna, dveře
 • mají možnost zvládnout základy řezbářství nejen v rámci výuky, ale i v kroužku vedeném
 • zkušenými mistry maturitního oboru
 • zvládnutí řezby z práce s masivem je předpokladem pro lepší uplatnění na trhu práce

Podmínky pro přijetí:

 • dobrý zdravotní stav potvrzený lékařem
 • ukončená devítiletá školní docházka
 • přijetí bez přijímacích zkoušek

 SŠ řezbářská Tovačov_LETÁK NABÍDKY OBORŮ.pdf