Drobečková navigace

Úvod > O škole > Povinně zveřejňované informace-původní

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006 Sb., která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5odst. 1 a 2 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1. Název

Střední škola řezbářská, Tovačov, Nádražní 146

2. Důvod a způsob založení

Olomoucký kraj

Předmět hlavní činnosti: výchova a vzdělávání

3. Organizační struktura

viz Výroční zprávy

(organizační struktura je součástí zprávy)

Seznam organizačních složek:

 • Střední škola
 • Školní jídelna

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Střední škola řezbářská, Tovačov, Nádražní 146
  Nádražní 146, Tovačov I-Město
  751 01 Tovačov

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Střední škola řezbářská, Tovačov, Nádražní 146
  Nádražní 146, Tovačov I-Město
  751 01 Tovačov

 • 4.3 Úřední hodiny

  Pondělí-pátek: 08:00-12:00

 • 4.4 Telefonní čísla

  pevná linka: 581 731 421

 • 4.6 Adresa internetové stránky

  www.sstovacov.cz

 • 4.7 Adresa e-podatelny

  sstovacov@sstovacov.cz

 • 4.8 Další elektronické adresy

  stranelova@sstovacov.cz (Ředitelka školy Mgr. Alexandra Stránělová, MBA)

  ucetni@sstovacov.cz (Ekonomický úsek)

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 23 837 831/0100

6. IČ

14616831

7. DIČ

Škola není plátcem DPH.

8. Dokumenty

9. Žádosti o informací

Prostřednictvím elektronické pošty: sstovacov@sstovacov.cz

Prostřednictvím datové schránky (IDDS): uefhppn

Podání písemně na adresu sídla organizace

Poštou: Střední škola řezbářská, Nádražní 146, 751 01 Tovačov

Osobně: Nádražní 146,  751 01 Tovačov

10. Příjem žádostí a dalších podání

Osoba určená k přijímání žádostí a vyřizování stížností, podnětů a oznámení: Helena Doleželová.

Vyřizování žádostí, stížností, oznámení a podnětů provádí ředitelka školy, v případě její nepřítomnosti přijímá žádosti o poskytnutí informací zástupkyně ředitelky, tazatel obdrží odpověď / vyjádření k žádosti do 15 dnů od obdržení písemného dotazu, který splňuje všechny náležitosti dle zákona č106/1999 Sb. v platném znění, na ústní dotazy osobní nebo telefonické bude odpovězeno ihned, pokud to konkrétní žádost tazatele umožní.

11. Opravné prostředky

Opravné prostředky se podávají ve lhůtách a způsobem stanoveným obecnou úpravou správního řízení dle zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení, ve znění pozdějších předpisů. Ve vydaných rozhodnutích je uvedeno poučení o dovolání. Jedná-li se o rozhodnutí odmítnutí žádosti o poskytnutí informace, řídí se lhůty pro odvolání ustanovením § 16 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

12. Formuláře

Formuláře týkající se poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím jsou k dispozici u ředitelky SŠŘ.

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Platné a účinné znění správního úřadu na portálu veřejné správy - Portál GOV

14. Předpisy

15. Úhrady za poskytování informací

 • 15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

  Nebyl žádný stanoven.

 • 15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

  Nebyl žádný stanoven.

16. Licenční smlouvy

V současné době nejsou pro Střední škola řezbářská, Tovačov, Nádražní 146, příspěvková organizace poskytnuty žádné výhradní licence pode §14a odst.4 zákona č. 106/1999Sb.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.