Drobečková navigace

Úvod > STARÁ STRUKTURA > Čtenářské dílny a jazykově vzdělávací pobyty

Čtenářské dílny a jazykově vzdělávací pobyty

Řezbáři se zlepšují v angličtině

V prvním pololetí školního roku 2015/16 realizovala Střední škola řezbářská dva projekty, jejich cílem bylo podpořit, zefektivnit a zároveň zatraktivnit výuku angličtiny svým studentům.

Již od července byly zahájeny přípravy projektu „Čtenářské dílny a jazykově vzdělávací pobyty“ (reg.č. CZ.1.07/1.1.00/56.1832). Do knihovny školy byly díky němu nakoupeny nové knižní tituly a probíhaly tzv. čtenářské dílny s cílem podpořit čtenářkou gramotnost a zájem o literaturu. Pravděpodobně nejzajímavější aktivitou projektu byl ale zahraniční jazykový kurz. Díky získané dotaci měla vybraná skupina 40 žáků možnost zúčastnit se 5denního zájezdu do Londýna spojeného s poznáváním města a okolí a s jazykovou výukou v tamní škole. Navazující projekt „Blended learning pro řezbáře“ (reg.č. CZ.1.07/1.1.00/57.0476) dále napomůže při zavádění nové formy výuky angličtiny – tzv. blended learningu. Byl díky němu pořízen software umožňující kombinovat prezenční a e-learningovou výuku. Studenti tak jistě ocení možnost samostatné práce na zadaných úkolech na internetu pod dohledem lektora umožňující efektivní studium, podporované multimediálními a komunikačními prostředky moderní doby.

 Číslo Prioritní osy:  7.1
 Oblast podpory:  Zvyšování kvality ve vzdělávání
 Příjemce:  Střední škola řezbářská, Tovačov, Nádražní 146
 Název projektu:  Čtenářské dílny a jazykově vzdělávací pobyty
 Registrační číslo projektu:  CZ.1.07/1.1.00/56.1832

 PA130047[1].JPG

 PA130058[1].JPG

PA150251[1].JPG