Drobečková navigace

Úvod > STARÁ STRUKTURA > Úvod- na smazání

Střední škola řezbářská Tovačov

škola, která voní dřevem 

 Střední škola řezbářská Tovačov je komplexní škola zřizovaná Olomouckým krajem, v rámci které probíhá teoretická výuka i odborný výcvik žáků. Vyučuje se zde učební obor truhlář, truhlářské práce zaměřené na zpracování dřeva, studijní obor uměleckořemeslné zpracování dřeva se zaměřením na práce řezbářské a studijní obor design interiéru a nábytku zaměřený na návrhy interiéru a nábytku. Škola má velmi dobře vybavené školní dílny.

Základem odborné výuky je práce s masívním dřevem, což je sice pro školu finančně mnohem náročnější, ale takové zaměření se určitě vyplatí vzhledem k lepší uplatnitelnosti absolventů na trhu práce, neboť chybí řemeslníci, kteří práci s masivem ovládají a dovedou nejen vyrobit nábytek zdobený řezbou, ale i renovovat starý a starožitný nábytek. Absolventi školy úspěšně studují na vysokých a vyšších odborných školách a velmi dobře se uplatňují na trhu práce.

 

 Online výuka

 

Na základě nařízení vlády se od 14. 10. 2020 omezuje provoz školy tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků ve škole včetně praktické výuky.

Výuka dále probíhá podle rozvrhu (sudý/lichý týden):

  • probíhá distanční výuka (žáci se vzdělávají z domova).

 

  • Na 26. a 27. října 2020 jsou vyhlášeny dny volna, následuje státní svátek 28. října a podzimní prázdniny 29.-30. října.

  

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR č. j.: MZDR 15757/2020-33/MIN/KAN z 09. 09. 2020

 

Dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR č. j.: MZDR 15757/2020-33/MIN/KAN se všem osobám s účinností ode dne 10. září 2020 do odvolání tohoto mimořádného opatření zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to: a) ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování (např. hotelový pokoj).

V případě budov škol a školských zařízení podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a budov vysokých škol podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, se zákaz vztahuje pouze na společné prostory těchto budov (např. chodby a záchody).

10 zásad.jpg