Drobečková navigace

Úvod > Závěrečné zkoušky > ZZ - TP3

Harmonogram závěrečných zkoušek

třídy TP3

 

Jarní termín závěrečných zkoušek:
   
Písemná část: 1. 6. 2020
Praktická část: 2. 6. - 4. 6. 2020
   
Konzultace:  
   
Studijní volno: 5. 6. - 11. 6. 2020
   
Ústní zkouška: 12. 6. 2020
   
Předání VL na zámku Tovačov: 19. 6. 2019 v 8:00 hod.
   
   
Podzimní termín závěrečných zkoušek:  
   
Písemná část:  
Praktická část:   
   
Ústní zkouška:  
   

Pokud se nebudete moci ve stanoveném termínu zkoušky ze závažných důvodů zúčastnit, jste povinni se řádně předem omluvit. 

  

Status studenta po absolvování SŠ, VOŠ a VŠ

Do kdy jsou studenti, kteří úspěšně (nebo i neúspěšně) složili maturitní/závěrečnou zkoušku, žáky naší školy?

Žák, přestává být žákem školy dnem následujícím po dni, kdy úspěšně vykonal maturitní/závěrečnou zkoušku. Nevykonal-li žák jednu nebo více částí zkoušky v řádném termínu, přestává být žákem školy 30. června roku, v němž měl vzdělání řádně ukončit.

http://www.icmprostejov.cz/content/status-studenta-po-absolvovani-ss-vos-vs

http://www.icmprostejov.cz/sites/default/files/status_studenta_tabulka_1_14-kam-po-maturite.pdf

http://www.zkola.cz/studenti/proabsolventy/Jazykoveskoly/Stranky/Statut-studenta-a-platby-pojistn%C3%A9ho.aspx

 

Další informace:

http://www.icmprostejov.cz/

http://www.icmprostejov.cz/pdf

http://www.zkola.cz/

sstovacov_footer1.png